துர்க்காதேவி ஆலயத்தில் பொங்கல் வழிபாடு!!

யாழ்ப்பாணம் தெல்லிப்பழை துர்க்காதேவி ஆலயத்தின் வருடாந்த பொங்கல் நிகழ்வுகள் இன்று இடம்பெற்றன.

You might also like