பொற்பதி இந்து அணி துடுப்பாட்டத்தில் வெற்றி!!

யாழ்ப்பாணம் அரியாலை சிறிகலைமகள் சனசமூக நிலையத்தின 73ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு நடத்தப்படும் மென்பந்து துடுப்பாட்டத் தொடரில் பொற்பதி இந்து விளையாட்டுக்கழக அணி வெற்றி பெற்றது.

அரியாலை சரஸ்வதி விளையாட்டுக்கழக மைதானத்தில் இடம் பெற்ற ஆட்டத்தில் அளவெட்டி மத்திய விளையாட்டுக்கழக அணியை எதிர்தது பொற்பதி இந்துவிளையாட்டுக்கழக அணி மோதியது.

You might also like