மானிப்பாய் அந்தோனியார் ஆலய திருவிழா!!

யாழ்ப்பாணம் மானிப்பாய் அந்தோனியார் ஆலயத்தின் வருடாந்தத் திருவிழாவின் திருச்சொரூப பவனி இன்று சிறப்பாக இடம்பெற்றது.

You might also like