வெற்றி விநாயகருக்கு- திருக்குட முழுக்கு!!

முல்லைத்தீவு – ஒட்டுசுட்டான் காதலியார் சம்மளங்குளம், வெற்றி விநாயகர் ஆலயத்தின் திருக்குட முழுக்கு நேற்று நடைபெற்றது.

You might also like