side Add

5 பாடசாலைகளின் -மாணவர்களுக்கு உதவி!!

வவுனியா கனகராயன்குளத்தில் அமைந்துள்ள “வெளிச்சம்” நிறுவனத்தால் 5 பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த 169 மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.

பனிக்கன்குளம் அ.த.க பாடசாலையை சேர்ந்த 56 மாணவர்களுக்கும், குஞ்சுக்குளம் அ.த.க பாடசாலையை சேர்ந்த 12 மாணவர்களுக்கும், ஹீ ராமகிருஸ்ண வித்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த 40 மாணவர்களுக்கும், மன்னகுளம் அ.த.க பாடசாலையைச் சேர்ந்த 14 மாணவர்களுக்கும் மற்றும் பெரியகுளம் அ.த.க பாடசாலையைச் சேர்ந்த 44 மாணவர்களுக்கும் கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன.

சுவிஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த தமிழர் விளையாட்டுத் துறையினரின் நிதி அனுசரணையில் இவை வழங்கப்பட்டன.

You might also like