கதிரைமலை சிவன் ஆலய தேர்த்திருவிழா!!

யாழ்ப்பாணம் சுன்னாகம் கதிரைமலை சிவன் ஆலயத்தின் தேர்த்திருவிழா இன்று சிறப்புற இடம்பெற்றது.

You might also like