கூடைப்பந்தாட்டத்தில்- சென்ற லைட்ஸ் வெற்றி!!

யாழ்ப்பாணம் அரியாலை சரஸ்வதி சனசமூக நிலையத்தின் 100 ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு நடத்தப்பட்ட
கூடைப்பந்தாட்டத் தொடரில் சென்ற லைட்ஸ் விளையாட்டுக் கழக அணி கிண்ணம் வென்றது.

பழைய பூங்காவில் அமைத்துள்ள கூடைப்பந்தாட்டத்திடலில் இடம் பெற்ற இறுதியாட்டத்தில் சென்ற லைட்ஸ் விளையாட்டுக் கழக அணியை எதிர்த்து ஜொலி ஸ்ரார் விளையாட்டுக் கழக அணி மோதியது.

இதில் சென்ற லைட்ஸ் விளையாட்டுக் கழக அணி 68 :42 என்ற புள்ளி அடிப்படையில் வெற்றி பெற்று கிண்ணம் வென்றது.

You might also like