side Add

கொண்டலடி விநாயகர் ஆலயக் கொடியேற்றம்!!

யாழ்ப்பாணம் வண்.வடகிழக்கு இறைமூத்த நைனார் கொண்டலடி விநாயகர் ஆலயத்தின் பெருந்திருவிழா இன்று கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமானது.

You might also like