தமிழின படுகொலை நாளில்- 100 மாணவர்கள் செய்த நற்காரியம்!!

முள்ளிவாய்க்கால் தமிழின படுகொலையினை நினைவுகூரும் முகமாக கிழக்குப் பபல்கலைக் கழக கலை காலாசார பீட மாணவர் ஒன்றியத்தின் ஏற்பாட்டில் இன்று குருதித் தானம் வழங்கப்பட்டது.

கிழக்குப் பலக்லைக் கழக அனைத்து பீடங்களையும் சேர்ந்த நுற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் குருதித் தானம் வழங்கினர் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Shares
 • Facebook
 • Twitter
 • Google+

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close