புதிய வரவு- கல்யாணி சல்வார்!!

கல்யாணி சல்வார் துணி தற்போது யாழ்ப்பாணக் கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் விலை ஆயிரத்து 500 மட்டுமே.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close