பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் -யாழ்ப்பாணத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்!!

பெண்களுக்கு எதிராக அதிகரிக்கும் வன்முறைகளை கண்டித்து யாழ்ப்பாணம் மாவட்டச் செயலகம் முன்பாக இன்று போராட்டம் இடம்பெற்றது.

You might also like