மாந்தை கிழக்கில் உள்ளக வீதிகளுக்கு விடிவு!!

மாந்தை கிழக்குப் பிரதேச சபைக்குட்பட்ட பிரதேசங்களில் நீண்ட காலமாக செப்பனிடப்படாத நிலையில் காணப்பட்ட உள்ளக வீதிகளை சுமார் 40 கி.மீ வரை கிரவலிட்டு செப்பனிட தவிசாளர் மகாலிங்கம் தயாநந்தன் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

குறித்த வீதிகளை நேரில் சென்று பார்வையிட்ட சபை தவிசாளர் செப்பனிடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை சபையின் கீழ் உள்ள இயந்திரங்களின் ஊடாக துரிதகதியில் ஆரம்பிக்கப்படுமென்று தெரிவித்தார்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close