மூளையைப் பாதிக்கும் செயல்கள்!!

0 18

♥1. காலையில் உணவு உண்ணாமல் இருப்பது…!
காலையில் உணவு உண்ணாமல் இருப்பவர்களுக்கு ரத்தத்தில் குறைவான அளவே சர்க்கரை இருக்கும். இது மூளைக்குத் தேவையான சக்தியையும் தேவையான ஊட்டச் சத்துக்களையும் கொடுக்காமல் ஆக்கி, மூளை அழிவுக்குக் காரணமாகும்.

♥2.மிக அதிகமாகச் சாப்பிடுவது…!
இது மூளையில் இருக்கும் ரத்த நாளங்கள் இறுகக்காரணமாகி, மூளையின் சக்தி குறைவுக்குக் காரணமாகும்.

♥3. புகை பிடித்தல்…!
மூளை சுருகவும், அல்ஸைமர்ஸ் வியாதி வருவதற்கும் காரணமாகிறது.

♥4.நிறைய சர்க்கரை சாப்பிடுதல்…!
நிறைய சர்க்கரை சாப்பிடுவது, புரோட்டின் நமது உடலில் சேர்வதைத் தடுக்கிறது. இதுவும் மூளை வளர்ச்சிக்கு பாதிப்பாகிறது.

♥5. மாசு நிறைந்த காற்று…!
மாசு நிறைந்த காற்றை சுவாசித்தல், நமக்குத் தேவையான ஒக்ஸிஜனை நாம் பெறுவதிலிருந்து தடை செய்கிறது. மூளைக்கு ஒக்ஸிஜன் செல்லாவிட்டால், மூளை பாதிப்படையும்.

♥6.தூக்கமின்மை…!
நல்ல தூக்கம் நம் மூளைக்கு ஓய்வு கொடுக்கும் . வெகுகாலம் தேவையான அளவு தூங்காமலிருப்பது மூளைக்கு நீண்டகாலப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.

♥7. தலையை மூடிக்கொண்டு தூங்குவது…!
தலையை மூடிக்கொண்டு தூங்குவது, போர்வைக்குள் கரியமிலவாயு அதிகரிக்க வைக்கிறது. இது நீங்கள் சுவாசிக்கும் ஒக்ஸிஜனை குறைக்கிறது. குறைவான ஒக்ஸிஜன் மூளையைப் பாதிக்கிறது.

♥8.நோயுற்ற காலத்தில் மூளைக்கு வேலை கொடுப்பது…!
உடல் நோயுற்ற காலத்தில் மிக அதிகமாக மூளைக்கு வேலை கொடுப்பதும், தீவிரமாகப் படிப்பதும் மூளையைப் பாதிக்கும். உடல் சரியாக ஆன பின்னால், மூளைக்கு வேலை கொடுப்பதே சிறந்தது.

♥9.மூளைக்கு வேலை கொடுக்கும் சிந்தனைகளை மேற்கொள்ளாமல் இருப்பது…!
மூளையை அதிகமாக உபயோகப்படுத்தும் சிந்தனைகளை மேற்கொள்வதால், மூளையில் புதுப்புது இணைப்புகள் உருவாகின்றன. அதனால், மூளை வலிமையான உறுப்பாக ஆகிறது.

♥10. பேசாமல் இருப்பது…!
அறிவுப்பூர்வமான உரையாடல்களை மேற்கொள்வது மூளையின் வலிமையை அதிகரிக்கிறது.

You might also like