வாழை இலையில் உணவருந்திய- குடும்பமே உயிரிழந்த சோகம்!!

0 569

வாழை இலையில் உணவருந்தியதால் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தச் சம்பவம் இந்தியாவில் நடந்துள்ளது.

அவர் உணவருந்திய வாழை இலையில் வௌவால்கள் மூலம் பரவிய வைரஸ் கிருமிகள் இருந்தாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

You might also like