side Add

இரு பாடசாலைகளுக்கு நூல்கள்!!

யாழ்ப்பாண மாநகர சபையின் உறுப்பினர் நாகலிங்கம் தனேந்திரனால், இந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட நூல்கள் இரண்டு பாடசாலைகளுக்கு இன்று கையளிக்கப்பட்டன.

யாழ்ப்பாணம் வைத்தீஸ்வராக் கல்லூரி, கொட்டடி நமசிவாய வித்தியாலயம் ஆகியவற்றுக்கு நூல்கள் கையளிக்கப்பட்டன.

You might also like