side Add

புளியம்பொக்கனை நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் சிரமதானம்!!

தைப்பொங்கலை முன்னிட்டு கிளிநொச்சி புளியம்பொக்கனை நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் சிரமதானம் முன்னெடுக்கப்பட்டது.

தம்பிரான் இந்து இளைஞர் மன்றத்தினால் சிரமதானப்பணி முன்னெடுக்கப்பட்டது.

You might also like