உயிரிழை அமைப்பின் பயனாளிகளின் – விற்பனை நிலையம் திறப்பு!!

முல்லைத்தீவு மாங்குளம் உயிரிழை அமைப்பின் பயனாளிகளின் உற்பத்திப் பொருள்களின் வியாபார நிலையம் இன்று திறக்கப்பட்டது.

உயிரிழை அமைப்பின் போசகர் சிவதாஸ், வரோட் வலுவூட்டல் மையத்தின் நிறைவேற்று இயக்குனர் அருட்தந்தை ரொனால்ட் சுஜீவன் மற்றும் அமைப்பின் நிர்வாக உறுப்பினர்கள், பயனாளிகள் ஆரம்ப நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.

You might also like