சென் நீயூஸ்ரார் அணி- வென்றது கிண்ணம்!!

யாழ்ப்பாணம்,வலிகாமம் கால்பந்தாட்ட லீக்கில் பதிவு செய்ப்பட்ட கால்பந்தாட்ட அணிக்ளுக்கு இடையிலான எவ்.எ கிணத்துக்கான கால்பபந்தாட்டத் தொடரில் சென் நீயூஸ்ரார் விளையாட்டுக்கழக அணி கிண்ணம் வென்றது.

இளவாலை சென்.ஹென்றிஸ் கல்லூரி மைதானத்தில் இடம் பெற்ற இறுதியாட்டத்தில் தெல்லிப்பழை நாமகள் விளையாட்டுக்கழக அணியை எதிர்த்து துணவி சென்நீயூஸ்ரார் விளையாட்டுக்கழக அணி மோதியது.

You might also like