தீயணைப்பு பயிற்சி!!

மன்னார் பிரதேச செயலத்தில் தீ அணைப்பு தொடர்பான பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.

தேசிய அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தினரால் 60 பேருக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது

You might also like