நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் – வரலக்சுமி காப்பு கட்டும் நிகழ்வு!!

வவுனியா நெடுங்கேணி மாறாஇலுப்பை நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் வரலக்சுமி காப்பு கட்டும் நிகழ்வு இன்று சிறப்புற இடம்பெற்றது.

You might also like