நீர்வேலி அரசகேசரிப் பிள்ளையார் ஆலயத் தேர்த்திருவிழா!!

யாழ்ப்பாணம் நீர்வேலி அரசகேசரிப் பிள்ளையார் ஆலயத் தேர்த் திருவிழா இன்று நடை பெற்றது.

You might also like