பாலைதீவு அந்தோனியார் ஆலயத் திருவிழா!!

யாழ்ப்பாணம் பாலைதீவு புனித அந்தோனியார் ஆலய வருடாந்தத் திருவிழா இன்று இடம் பெற்றது. திருவிழா திருப்பலியைத் தொடர்ந்து புனிதருடைய தேர் பவனி இடம் பெற்றது.

 

You might also like