புதிய சாறி!!

இந்தியத் தயாரிப்பில் புதிய சாறி தற்போது கடைகளில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் விலை 6 ஆயிரத்து 600 ரூபா மட்டுமே.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close