மானிப்பாய் இந்துக் கல்லூரி -தேசிய மட்டப் போட்டிக்கு தெரிவு!!

வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு இடையில் நடத்தப்பட்ட பூப்பந்தாட்டப் போட்டியில் மானிப்பாய் இந்துக் கல்லூரியின் 17 வயதுப் பிரிவினர் மூன்றாமிடத்தைப் பெற்று தேசிய மட்டப் பூப்பந்தாட்டப் போட்டிக்கு தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

You might also like