வசீகரன் ஞாபகர்த்தமாக குருதிக் கொடை!!

மாணவன் தனபாலசிங்கம் வசீகரன் ஞாபகார்த்தமாக, யாழ்ப்பாணம் வடமராட்சி ஹாட்லி கல்லூரி 2010 அணி மாணவர்களால் குருதிக் கொடை வழங்கப்பட்டது.

You might also like