1500 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டியில் -விக்ரோறியக் கல்லூரிக்கு தங்கம்!!

வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான தடகளப் போட்டியில் 18 வயது ஆண்களுக்கான 1500 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டியில் சுழிபுரம் விக்ரோறியக் கல்லூரி தங்கப்பதக்கம் வென்றது.

யாழ்ப்பாணம் துரையப்பா விளையாட்டரங்கில் இடம்பெற்ற போட்டியில் சுழிபுரம் விக்ரோறியக் கல்லூரியைச் சேர்ந்த எம்.பத்மபிரியன் தங்கப் பதக்கத்தையும், நெளுக்குளம் மகா வித்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த எஸ். டனுசன் வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், சதனந்தபுரம் கலைமகள் வித்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த கெட்வின் வெண்கலப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினர்.

You might also like