அஞ்சல் ஓட்டத்தில் மகாஜனக்கல்லூரி அணி தங்கப்பதக்கம்!!

வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான தடகளப் போட்டியில் 14 வயது பெண்ளுக்கான அஞ்சல் ஒட்டப் போட்டியில் தெல்லிப்பழை மகாஜனக்கல்லூரி அணி தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றியது.

அத்துடன் மானிப்பாய் சென்.ஆன்ஸ் றோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலை அணி வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், கற்கடந்தகுளம் றோமன் கத்தோலிக்க தமிழ் கலவன் பாடசாலை அணி வெண்கலப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றின.

You might also like