இன்று சூரியப்புயல் பூமியைத் தாக்கும்!!

இன்று பூமியை சூரியப் புயல் தாக்க வாய்ப்புள்ளது என்று தேசிய ஓஷியானிக் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிர்வாக அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

சூரியனின் மேற்புறத்தில் பல்வேறு வேதியியல் மாற்றங்களால், கதிர்கள் பெருமளவில் கொந்தளித்து, அலைகளை வீசுவது, சூரிய அதிர்வலைகள் அல்லது சூரியப் புயல் எனப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று சூரியப் புயல், பூமியைத் தாக்க வாய்ப்புள்ளதாகா என்று தேசிய ஓஷியானிக் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிர்வாக அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சூரியப் புயல் தாக்குவதால் காஸ்மிக் பகுதிகளின் துகள்கள் ஒன்று சேர்ந்து பூமியை நோக்கி வரும். பூமியை இன்று தாக்கவுள்ள சூரியப் புயலானது சிறிய அளவிலானது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த சூரியப் புயலால் செயற்கைக்கோள் தொழில் நுட்பங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். இதனால் பூமியின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொழில்நுட்பச் சேவைகளுக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்படலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர்.

குறிப்பாக புவி வட்டப் பாதையில் சுற்றிவரும் செயற்கைக் கோள்களுக்கு நிச்சயம் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும், ஜிபிஎஸ் சேவை, தொலைபேசி சிக்னல்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close