side Add

இரு குடும்பங்களுக்கு -பொங்கல் பொருள்கள்!!

வவுனியா கோதண்டர் நொச்சிகுளம் மற்றும் தரணிகுளம் கிராமங்களில் பொங்கல் கொண்டாட முடியாத மிகவும் வறுமை கோட்டுக்கு உட்பட்ட இரண்டு குடும்பங்களுக்கு பொங்கல் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன.

வன்னி மண் நற்பணி மன்றத்தின் சமூக செயற்திட்டத்தின் கீழ், மன்றத்தின் பொருளாளர் தெ.அஜந்தன் பயனாளிகளுக்கு பொருள்களை வழங்கி வைத்தார்.

You might also like