உப்புக்குளம் சித்தி விநாயகர் ஆலயக் கொடியேற்றம்!!

மன்னார் உப்புக்குளம் சித்தி விநாயகர் ஆலயத்தின் வருடாந்தப் பெருந்திருவிழாவுக்கான கொடியேற்றம் இன்று நடைபெற்றது.

You might also like