கால்பந்தாட்டத்தில்- கொற்றாவத்தை றேஞ்சர்ஸ் அணி வெற்றி!!

கிளிநொச்சி வலைப்பாடு ஜெகமீட்பர் விளையாட்டுக்கழகம் நடத்தும் கால்பந்தாட்டத் தொடரில் கொற்றாவத்தை றேஞ்சர்ஸ் விளையாட்டுக் கழக அணி கிண்ணம் வென்றது.

கழக மைதானத்தில் இடம் பெற்ற இறுதியாட்டத்தில் கொற்றாவத்தை றேஞ்சர்ஸ் விளையாட்டுக்கழக அணியை எதிர்த்து மூன்றாம் பிட்டி சென். அன்ரனிஸ் விளையாட்டுக்கழக அணி மோதியது.

இதில் கொற்றாவத்தை றேஞ்சர்ஸ் விளையாட்டுக் கழக 4:2 அணி என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

You might also like