திருகோணமலையில் 5000 பேருக்கு சமுர்த்தி!!

தேசிய மட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் சமுர்த்திப் பயனாளிகளுக்கு உரித்துப்படிவம் வழங்கும் நிகழ்வு திருகோணமலையில் இன்று இடம் பெற்றது.

கந்தளாய் லீலாரத்ன மைதானத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் உள்ள சுமார் 5000 பயனாளிகளுக்கு சமுர்த்தி உரித்துப் படிவம் இதன் வழங்கப்பட்டன.

ஆரம்ப கைத்தொழில் சமூக வலுவூட்டல் அமைச்சர் தயாகமகே, வீதி அபிவிருத்தி மற்றும் பெற்றோலிய வளத்துறை பதில் அமைச்சர் அனோமாகமகே, திருகோணமலை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அரச அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

You might also like