திருக்கடலுார் பத்திரகாளி அம்பாள் தேர்த்திருவிழா!!

திருகோணமலை திருக்கடலுார் ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலய வருடாந்தத் தேர்த்திருவிழா அண்மையில் இடம்பெற்றது.

You might also like