துடுப்பாட்டத் தொடரில் கொம்மாந்துறை அணி வெற்றி!!

யாழ்ப்பாணம், அரியாலை சிறிகலைமகள் சனசமூநிலையத்தின 73 ஆவது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு அரியாலை சிறிகலைமகள் விளையாட்டுக்கழகம் நடத்திய மென்பந்து துடுப்பாட்டத் தொடரில் கொம்மாந்துறை விளையாட்டுக்கழக அணி வெற்றி பெற்றது.

அரியாலை சரஸ்வதி விளையாட்டுக்கழக மைதானத்தில்; இடம் பெற்ற ஆட்டத்தில் கொம்மாந்துறை விளையாட்டுக்கழக அணியை எதிர்தது மல்லாகம் சிறிமுருகன் விளையாட்டுக்கழக அணி மோதியது.

You might also like