தேசிய ரீதியில் கிண்ணம் வென்ற – கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரி அணி!!

இலங்கை பாடசாலைகள் கூடைப்பந்தாட்டச் சங்கம் தேசிய ரீதியாக நடத்திய 19 வயதுப்பிரிவு பெண் களுக்கான கூடைப்பந்தாட்ட தொடரில் கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரி அணி கிண்ணம் வென்றது.

காந்தனை டீ மசசெனற் கல்லூரி கூடைப்பந்தாட்ட திடலில் இன்று இடம் பெற்ற இறுதியாட்த்தில் கண்டி கேட்வே கல்லூரி அணியை எதிர்த்து, கொக்குவில் இந்துக் கல்லூரி அணி மோதியது.

53:48 என்ற புள்ளி அடிப்படையில் கொக்குவில் இந்துக்கல்லூரி அணி வெற்றி பெற்றது. பெறுமதி வாய்த்த வீரங்கனையாக கே.தழிழரசியும், சிறந்த தாக்கும் வீரங்கனையாக பி.பானுவும் தெரிவாகினர்.

You might also like