side Add

நீரக்குழாய்கள் சீரமைப்பு!!

முருங்கனில் இருந்து மன்னார் செல்லும் நீர் குழாய் கசிவுகள் தற்காலிகமாக சீரமைக்கப்படுகிறது

முருங்கனில் இருந்து மன்னார் நகருக்கு நீர் செல்லும் நிலக்கீழ் பிரதான நீர் குழாய்கள் பழுதடைந்து இடையிடையே நீர் கசிவுகள் ஏற்பட்டு நீர் வீணாவதுடன், வீதிகளும் சேதமடைகின்றன.

தற்போது மன்னார் தள்ளாடிப் பகுதியில் தேசிய நீர் வழங்கள் வடிகான் அமைப்பு திணைக்கத்தினரால் நீர் கசிவு குழாய்கள் சீரமைப்புச் செய்யப்படுகின்றது.

You might also like