பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தில் பொங்கல் விழா!!

திருகோணமலை ஸ்ரீ பத்திரகாளி அம்பாள் ஆலயத்தின் வருடாந்தப் பொங்கல் விழா இன்று சிறப்புற இடம்பெற்றது.

You might also like