side Add

புதிய கொட்டன் சில்க் சாறி!!

பங்காளபுரி கொட்டன் சில்க் சேர்ந்த சாறி தற்போது கடைகளில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. அனைத்து நிறங்களிலும் கிடைக்கும். இதன் விலை ஆயிரத்து 600 ரூபா மட்டுமே.

You might also like
X