வற்றாப்பளை வடக்கில் நெல் அறுவடை ஆரம்பம்!!

முல்லைத்தீவு வற்றாப்பளை வடக்கு வெளி விவசாயிகள் சிறுபோக நெற்செய்கை அறுவடையை ஆரம்பித்துள்ளனர்.

வடக்கு வெளியில் கணுக்கேணி குளத்தை நம்பி நெற்செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல்லை சந்தைப்படுத்துவதில் விவசாயிகள் பாரிய சிரமங்களை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.

You might also like