211 ஆவது மாதிரிக் கிராமம்- நானாட்டானில் திறப்பு!!

தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையால், மன்னார் நானாட்டான் மடுக்கரைக் கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்ட 211 ஆவது மாதிரிக் கிராமமான குறிஞ்சி நகர் கிராமம் இன்று திறக்கப்பட்டது.

42 வீடுகளைக் கொண்ட கிராமத்தை அமைச்சர் சஜித் பிரேமதாஸ திறந்து வைத்தார்.

மன்னார் தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் மாவட்ட முகாமையாளர் ஜெ.நோயல் ஜெயச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் மாவட்டச் செயலர் சி.ஏ.மோகன்ராஸ், பிரதேச செயலாளர்கள், பிரதேச சபையினர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்வில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பயனாளிகளுக்கு மூக்குக்கண்ணாடிகள் , சுய தொழில் உபகரணங்கள்,கடன் திட்டம் என்பன வழங்கப்பட்டன.

You might also like