25 மாணவர்களுக்கு றோற்றரி கழகத்தால் கிடைத்த அதிர்ஷ்டம்!!

யாழ்ப்பாணம் றோற்றரி கழகத்தின் அனுசரணையுடன், வடமாகாண ஆளுநர் ரெஜினோல்ட் குரேவினால் 25 துவிச்சக்கர வண்டிகள் இன்று வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

பண்ணாகம் மெய்கண்டான் மகா வித்தியாலத்தில் கல்வி கற்கும் 25 மாணவர்களுக்கு இந்தத் துவிச்சக்கர வண்டிகள் வழங்கப்பட்டன.

Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
Shares
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close