அஞ்சல் ஓட்டத்தில்- ஸ்கந்தா அணிக்கு தங்கம்!!

வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான தடகளப் போட்டியில் 16 வயது பெண்ளுக்கான 4 x 100 மீற்றர் அஞ்சல் ஓட்டப் போட்டியில் சுன்னாகம் ஸ்கந்தவரேத யாக் கல்லூரி அணி தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றியது.

யாழ்ப்பாணம் துரையப்பா விளையாட்ரங்கில் இடம் பெற்ற தடகளப் போட்டியில் சுன்னாகம் ஸ்கந்தவரேத யாக் கல்லூரி அணி 56. 10 செக்கனில் ஒடி முடித்து வர்ணசன்றிதழுடன் தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றியது.

சென். ஆன்ஸ் மத்திய மகா வித்தியாலய அணி 57.20 செக்கனில் ஓடி முடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், கிடாச்சூரி கருவேப்பங்குளம் அரசினர் தமிழ் கலவன் பாடசாலை அணி 57.90 செக்கனில் ஓடி முடித்து வெண்கலப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றின.

You might also like