காதர் மஸ்தானின் நியமனத்துக்கு எதிர்ப்பு- கிழக்குப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

இந்து விவகார பிரதி அமைச்சராக வன்னி மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் காதர் மஸ்தான் நியமிக்கப்பட்டமைக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து, கிழக்குப் பல்கலைக் கழக மாணவர்கள் இன்று கவனவீர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

கிழக்குப் பல்கலைக் கழக வந்தாறுமூலை வளாக முன்றில் நடைபெற்ற கவனவீர்ப்பு போராட்டத்தில் அனைத்துப் பீடங்களையும் சேர்ந்த தமிழ் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

பல்கலைக்கழக விடுதி பகுதியிலிருந்து பதாதைகளுடன் பிரதான வீதிக்கு வந்த மாணவர்கள் தமது கோரிக்கையை வலியுறுத்தி கோசமிட்டனர்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close