கீரிப்பிள்ளை

0 116

வன விலங்குகள் என்றதும் சிங்​கம்,​​ புலி,​​ யானை,​​ சிறுத்தை,​​ கரடி,​​ ஓநாய்  போன்றவைதான் நமக்கு முத​லில் நினை​வுக்கு வரு​ம்.​

ஆனால்,​​ சத்​தம் போடா​மல் வனத்​தை​யும் சுற்​றுச்​ சூ​ழ​லை​யும் பாது​காப்​ப​தில் பெரும் பங்​காற்​று​பவை சிறு ஊன் உண்​ணி​கள் எனப்​ப​டும் பூனை வகை​கள்,​​ கீரி வகை​கள் மற்​றும் நீர் நாய்,​​ மர நாய் போன்​ற​வை​க​ளா​கும்.​ இவையே விவ​சா​யி​க​ளின் தோழர்​க​ளா​க​வும் அழைக்​கப்​ப​டு​கின்​றன.​

மாமிச பட்சிகளான ஊனுண்ணிகளில் 5 முதல் 8 கிலோ எடை வரையுள்ள விலங்குகளே சிறு ஊன் உண்ணிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன.

நகரமயமாக்கலினாலும், விவசாய நிலங்கள் அழிந்து வருவதாலும் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் கிராமங்களில் நமது வீடுகளுக்கு அருகில்  சுற்றிக் கொண்டிருந்த இந்த வகை விலங்குகள் தற்போது காட்டுப் பகுதிகளை மட்டுமே நம்பி வாழக்கூடிய நிலையிலுள்ளதால் பெரும்பாலானவை அழிவின் விளிம்பிலுள்ளன.

மங்கூஸ் எனப்படும் கீரி இனத்தில் காமன் கிரே, ருடி மங்கூஸ், பிரவுன் மங்கூஸ், ஸ்டிரைப்படு நெக் மங்கூஸ் போன்றவையே அழிந்து வருகின்றன.

கீரிப்பிள்ளையில்  பொதுவான இனங்கள் உள்ளது. 11 அங்குலத்தில் இருந்து 16 அங்குலம் வரை இருக்கும். அவைகளின் உரோமங்களின் நிறம் ஆரஞ்சு, பழுப்பு, மஞ்சள் மற்றும் சாம்பல் நிறத்துடன் இருக்கும்.

அவைகளுக்கு குறுகிய கால்கள் இருக்கும் மற்றும் ஆண் கீரிகள்  பெண்  கீரிகளை விடப் பெரிதாக இருக்கும். அவைகள் இரவில் நிலவொளியில் வேட்டையாடும்.

கீரிகள் புல்வெளிகளிலும், வறண்ட பகுதிகளிலும் பொந்துகள் அமைத்துத்  தனியாகவோ அல்லது ஜோடிகளாகவோ வாழ்கிறது. மற்றும் பாறைகளின் இடையே ஒரு குகை போன்ற அமைப்பு அமைத்தும் வாழ்கிறது.

பூச்சிகள், பாம்புகள், பல்லிகள், பறவைகள், விலங்குகள், நில நீர் வாழ்வன, அழுகிய, முட்டை மற்றும் எப்போதாவது பழத்தில் உள்ள விதையை உணவாக உட்கொள்கிறது.

கீரி ஒரு வருடத்தில் பல முறை குட்டி போடுகிறது அதன் கருகாலம் 60 நாட்கள்  மூன்று அல்லது நான்கு குட்டிகள் போடும்.  குட்டிகளை பெண் கீரியே வளர்க்கும்.

3 வாரத்தில் அவைகள் கண்களைத் திறக்கும் மற்றும் 4 ஆவது வாரத்தில் அவைகள் திட உணவு உண்ணத் தொடங்குகிறது 50 நாள்களில் அவைகளின் வயது எடை மூன்று மடங்காக ஆகும்.

வயது 9, 10 வாரங்களில் பாலியல் முதிர்ச்சி அடைகிறது. கீரி வகைகளில் 40 கிளையினங்கள் உள்ளன.

பாம்பாட்டிகளிடம் மட்டுமே நாம் பார்த்த கீரிப்பிள்ளை தற்போது எங்கு இருக்கின்றதென்றே தெரியவில்லை.

அழகான இவற்றின் வால் முடியைக் கொண்டு ஓவியம் தீட்டுவதற்கான தூரிகைகளைத் தயாரிப்பதற்கு பெருமளவில் பயன்படுத்தப்பட்டதால் கீரிப்பிள்ளை இனம் அதற்காகவே அழிக்கப்பட்டுவிட்டது.

அத்துடன் இறைச்சிக்காகவும் இவை பெருமளவில் வேட்டையாடப்பட்டு  வருகின்றன.

You might also like