சுற்றுலா விடுதி உரிமையாளர்களுடன் -வடக்கு ஆளுநர் சந்திப்பு!!

வடக்கு மாகாண சுற்றுலா விடுதி உரிமையாளர்களுடனான சிறப்புக் கலந்துரையாடல் யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் வடமாகாண ஆளுநர் சுரேன் ராகவன் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது.

வடமாகாண சுற்றுலா பணியகத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில் சந்தைப் படுத்தலுக்கான வழிமுறைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன.

You might also like