மகா கும்பாபிசேகம்!!

அக்கரபத்தனை பெரிய நாகவத்தை முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தின் மகா கும்பாபிசேகம் இன்று இடம்பெற்றது.

You might also like