வல்லிபுர ஆழ்வாருக்கு இன்று தேர்!!

வர­லாற்­றுச் சிறப்பு மிக்க வல்­லி­புர ஆழ்­வார் தேர்த் திரு­விழா இன்று நடை­ பெற்றது.

You might also like