800 மீற்றர் ஓட்டத்தில் – கிருசாந்தி தங்கம் வென்றார்!!

வடக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான தடகளப் போட்டியில் 18 வயது பெண்ளுக்கான 800 மீற்றர் ஓட்டப் போட்டியில் பிரான்பற்று கலைமகள் வித்தியாலய மாணவி கிருசாந்தி தங்கப்பதக்கம் கைப்பற்றினார்.

 

யாழ்ப்பாணம் துரையப்பா விளையாட்டரங்கில் இடம் பெற்ற போட்டியில் திருஞான சம்மந்தர் வித்தியாலய
மாணவி தனுசியா வெள்ளிப்பதக்கத்தையும், பூந்தோட்டம் மகா வித்தியாலய மாணவி துசிகா வெண்கலப்பதக்கத்தையும் கைப்பற்றினர்.

You might also like