side Add

உலக குருதிக் கொடையாளர் தினம் – வவுனியாவில்

உலக குருதிக் கொடையாளர் தினம் இன்று வவுனியா குருதி வங்கிப் பிரிவினரால் வவுனியா மருத்துவமனை கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்வில் 100க்கும் மேற்பட்ட குருதி கொடையாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். அவர்களுக்கு பரிசில்களும் வழங்கப்பட்டன.

You might also like
X