மக்கள் குடியிருப்பில் – தொலைபேசிக் கோபுரங்கள்- உடன் அகற்றப்படும்!!

கிண்ணியா நகர சபை பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து தொலைபேசி கோபுரங்களும் மக்களுடைய குடியிருப்புப்  பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. அவற்றை உடனடியாக அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று
கிண்ணியா நகர சபையின் செயலாளர் என்.எம்.நௌபீஸ் தெரிவித்தார் .

நகர எல்லைகளில் சில கோபுரங்கள் காணப்படுகிறது. மக்களது குடியிருப்பு பகுதிகளில் இவ்வாறான கோபுரங்கள்  காணப்படுமானால் அதை அகற்றவுள்ளோம். மக்கள் குடியில்லாத பகுதிகளில் கோபுரங்களை அமைக்க முடியும்.

நகர சபையின் சபை அமர்வுகளின் போதும் ஏகமானதாக இந்தத் தீர்மானம் சபையினால் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  புதியதாகக் கோபுரங்களை அமைப்பதாயின் நகர சபையின் அனுமதியினை உரிய வலையமைப்பின் நிறுவனம்
பெறவேண்டும்.

மக்களுடைய நலன்களுக்காகவே இவ்வாறான முடிவுகளை எடுத்து வருகிறோம். கோபுரங்களில் உள்ள கதிர் வீச்சு  தாக்கம் பல பாதக விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதாக மக்கள் சார்பாக பல முறைப்பாடுகளும் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன.

அதற்கமைவாக கிண்ணியா டெலிகொம் கோபுரத்தை விரைவில் அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகளை  மேற்கொண்டு வருகிறோம். அனைத்து வகையான வலையமைப்புக்களும் கிண்ணியா பகுயில் மக்களுடைய
குடியிருப்புப் பகுதிகளிலேயே காணப்படுகிறது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close